Stoppandemia, czyli wirtualna przestrzeń do przedstawiania sposobów, pomysłów i podpowiedzi na przezwyciężenie niebezpiecznych koronawirusów

Flaga Włoch Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Francji Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Szwecji Flaga Czech

content marketing tematyczny

Stoppandemia w kulturze

Kultura bycia, kultura jako oferta, kultury różne, wiele kultur, różne zwyczaje, aż tyle tego, a przecież to nie wszystko, ale teraz trzeba tylko jednego: często myć dłonie, nosić maseczki, utrzymywać dystans i patrzeć na siebie ze zrozumieniem. Mniej więcej tyle i jest kultura!

14 sierpnia 2020 r.: Bycie pro-life to na pewno zawsze kultura, a nawet kultura tzw. wysoka, więc miałabym hipotezę o sposobie być może skutecznej, innej zupełnie, niż szczepienia, walki z covid-19. Ta moja hipoteza jest następująca: jeśli człowiek nie jest pro-life, czyli świadomie i dobrowolnie popiera aborcję i eutanazję, to jest rzeczywiście słabszy w walce o własne i cudze przetrwanie, co skutkuje włączaniem się różnego typu autosugestii, które przedostają się podprogowo, a które są mniej lub bardziej autodestruktywne, aż w końcu dochodzi do pracy w mózgu, która zaczyna demontować dosłownie agresora, czyli tego, kogo umysł jest dla życia ludzkiego świadomie i dobrowolnie na nie; robi coś podobnego w wolą życia, co robi piana z koronawirusem. Jak sprawdzać tę hipotezę: na pewno własnym nawróceniem w sprawach dotyczących ludzkiego życia i ludzkiej godności i zauważaniem we własnym sumieniu co to na przestrzeni dłuższego odcinka czasu zmienia, np. czy w ogóle lub chętniej zakładamy maskę przeciwwirusową, jeśli wiadomo, że trzeba.

powrót na stronę startową