Stoppandemia, czyli wirtualna przestrzeń do przedstawiania sposobów, pomysłów i podpowiedzi na przezwyciężenie niebezpiecznych koronawirusów

Flaga Włoch Flaga Polski Flaga Niemiec Flaga Francji Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Szwecji Flaga Czech

content marketing tematyczny

Stoppandemia w śmieciach

Ooo! Na śmieciach to my się już dość dobrze znamy. Powinno się udać coś wymyślić na taki temat dość łatwo.

W śmieciach poza tym nam się bardzo poprawiło:

Nowe deklaracje śmieciowe (dziś mamy: 14 października 2020 r.) dotyczą nie tylko niższych opłat za odpady, ale też stałej, comiesięcznej obniżki za kompostowniki, a to oznacza nie tylko większe szanse na pozyskiwanie materiału do „produkcji” ziemi i to najwyższej klasy (ziemia kompostowa uważa jest za ekologiczny nawóz), ale też większe szanse na zachowanie lepszych warunków czystości, jeśli tyle części roślinnych organicznych znajdzie się na kompostach. Nie jest to jednak koniec tej dobrej drogi do zmniejszania ilości punktów delikatnie mówiąc sanitarnie nie OK, ponieważ da się zrobić coś jeszcze więcej: prawdopodobnie można próbować projektować coś co własnymi słowami mogę spróbować określić jako drugą kanalizację, do montowania w mieszkaniach w łazienkach przy WC, gdzie można by wyrzucać resztki z pokarmów i wylewać mniej brudną wodę (z płukania warzyw, owoców, z mycia), z której być może dałoby się pozyskiwać tzw. wodę szarą (wodę nie nadającą się już ani do mycia, ani tym bardziej do celów spożywczych, ale jak najbardziej nadającą się na potrzeby związane z utylizacją jakiejś części odpadów czy do innych procesów przemysłowych [mam na myśli budownictwo wielorodzinne]). Potrzeba więc jeszcze na stałe rozdzielenia odpadów kompostowalnych (co już mamy, jeśli kompostujemy surowe części warzyw i owoców, a także resztki roślin z doniczek, balkonów i ogrodów [na kompost nie wrzuca się nasion roślin]) i odpadów organicznych niekompostowalnych (właśnia taką drugą kanalizacją w mieszkaniach).

powrót na stronę startową